Wie en wat is AABW?

AABW is een zusteronderneming van Agritect Advies:
Naast onze ICT-advies en projectmanagemetntactiviteiten willen we ook particperen in startende ICT-ondernemingen.